Ελληνική Εταιρεία
Προληπτικής Ιατρικής

Ασκληπιού 55, 10680, Αθήνα

Τηλ/fax: 2103600034

Email: info@proliptiki.gr 
          proliptiki@gmail.com

 

Σκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Προληπτικής Ιατρικής είναι η διάδοση των γνώσεων πάνω σε θέματα προληπτικής ιατρικής σε συνεργασία με τους γιατρούς της χώρας, με κρατικές ή μη υπηρεσίες, με οργανισμούς και σωματεία καθώς και επιστήμονες του εσωτερικού που έχουν τις ίδιες ή ανάλογες επιδιώξεις και γενικά με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο.
18/5/2018 (Ανακοινώσεις)
Ημερίδα Πρόληψης Πτώσεων στο Νοσοκομείο
14/1/2016 (Ανακοινώσεις)
ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΡΚΙΝΟΥ