Ελληνική Εταιρεία
Προληπτικής Ιατρικής

Ασκληπιού 55, 10680, Αθήνα

Τηλ/fax: 2103600034

Email: info@proliptiki.gr 
          proliptiki@gmail.com

 


Ιστορικό
Η «Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής Ιατρικής» (στο εξής Ε.Ε.Π.Ι.) ιδρύθηκε το 1976, με πρώτο της Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα τους αείμνηστους καθ/τες Μιλτιάδη Παπαμιλτιάδη και Γεώργιο Κατράκη αντίστοιχα.

Η δραστηριότητά της είναι έκτοτε πολυεπίπεδη με πολλαπλές εκδόσεις βιβλίων, διοργάνωση πολλαπλών εκδηλώσεων και συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων. Ο Γ. Κατράκης απετέλεσε την αέναη έμπνευση και ψυχή της Εταιρείας από την ίδρυση της μέχρι του θανάτου του.

Από το 2000 και μετά τα συνέδρια της Εταιρείας έχουν γίνει ετήσια με πολυθεματική προσέγγιση και αντικείμενα που αφορούν τη πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη. Ακόμη έχει γίνει ικανός αριθμός διημερίδων στην Επαρχία, ως και διαλέξεις για το κοινό στην Αθήνα σε συνεργασία με τοπικούς και επιστημονικούς φορείς.

Στα τελευταία αυτά χρόνια η ΕΕΠΙ έχει επίσης αναγνωρίσει την ιδιαίτερη σημασία την οποίαν έχουν αποκτήσει οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Πρόληψη, γι’ αυτό και αντίστοιχη θεματολογία που αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας κατέχουν σημαντική θέση στα Προγράμματα των συνεδρίων της με σημαντικούς ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΜΕΛΗ  Δ.Σ. Ε.Ε.Π.Ι  από το 1995 έως σήμερα

Από 28/2/1995

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θούας Βασίλειος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α': Χριστοδούλου Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β': Γκέλης Δημήτριος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ρεσβάνη Θεοδώρα
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βασίλειος Ταραράς
ΤΑΜΙΑΣ: Ευάγγελος Γκιγκόντες
ΜΕΛΗ: Σπαντιδέας Αναστάσιος
Γεωργούλη Αναστασία
Αδάμ Βαλάση Ελένη

Από 15/3/1999

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαντζουράτος Δημήτριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α': Αλεξόπουλος Αθανάσιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β': Σπαντιδέας Αναστάσιος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ρεσβάνη Θεοδώρα
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παπαδόπουλος Αγγελος
ΤΑΜΙΑΣ: Καλλιακμάνης Ανδρέας
ΜΕΛΗ: Μαρινάκης Θεόδωρος
Κατσαρός Νικόλαος
Γιαννακάκης Θεόδωρος

Από 6/3/2002

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαντζουράτος Δημήτριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α': Αλεξόπουλος Αθανάσιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β': Γιαννακάκης Θεόδωρος  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παπαδόπουλος Αγγελος
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βοντετσιάνος Θεόδωρος
ΤΑΜΙΑΣ: Καλλιακμάνης Ανδρέας
ΜΕΛΗ: Κατσαρός Νικόλαος
Τσελεπατιώτης Ευάγγελος 
Παπαδούρης Σαββάκης

Από 15/3/2005

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαντζουράτος Δημήτριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α': Αλεξόπουλος Αθανάσιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β': Βοντετσιάνος Θεόδωρος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παπαδόπουλος Αγγελος
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μητροπούλου Αικατερίνη
ΤΑΜΙΑΣ: Τσελεπατιώτης Ευάγγελος
ΜΕΛΗ: Ντόϊτς Μέλανι
Σπυρόπουλος Θεόδωρος
Δούμας Μιχάλης  


Από 10/4/2008

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαντζουράτος Δημήτριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α': Βοντετσιάνος Θεόδωρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β': Δούμας Μιχάλης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παπαδόπουλος Αγγελος
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μητροπούλου Αικατερίνη
ΤΑΜΙΑΣ: Καλλιακμάνης Ανδρέας
ΜΕΛΗ: Μίχας Δημήτριος
Σπυρόπουλος Θεόδωρος
Καραμούζης Μιχάλης

κορυφή σελίδας