Ελληνική Εταιρεία
Προληπτικής Ιατρικής

Ασκληπιού 55, 10680, Αθήνα

Τηλ/fax: 2103600034

Email: info@proliptiki.gr 
          proliptiki@gmail.com

 


Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα μέλη, τα οποία έχουν τριετή θητεία και εκλέγονται με γενική μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση.

Τα 2/3 των μελών του ΔΣ πρέπει να είναι γιατροί.

Τα μέλη του ΔΣ εκλέγουν τον πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους, τον γενικό γραμματέα, τον ταμία και έναν ειδικό γραμματέα.

Η σύνθεση του ΔΣ σήμερα είναι η ακόλουθη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαδόπουλος Αγγελος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α': Βοντετσιάνος Θεόδωρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β': Καλλιακμάνης Ανδρέας
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δούμας Μιχάλης
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μητροπούλου Αικατερίνη
ΤΑΜΙΑΣ: Σπυρόπουλος Θεόδωρος
ΜΕΛΗ: Μαντζουράτος Δημήτριος
Μίχας Δημήτριος
Δέτσης Μάριος
κορυφή σελίδας