Ελληνική Εταιρεία
Προληπτικής Ιατρικής

Ασκληπιού 55, 10680, Αθήνα

Τηλ/fax: 2103600034

Email: info@proliptiki.gr 
          proliptiki@gmail.com

 


Μέλη

Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Προληπτικής Ιατρικής γίνονται κατ' αρχήν Ελληνες γιατροί. Μπορούν επίσης να γίνουν μέλη επιστήμονες που έχουν ανάλογες ή παρεμφερείς επιδιώξεις με της εταιρείας καθώς και άτομα που συμβάλλουν σημαντικά στην εκπλήρωση των σκοπών της.

Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν από τη Γενική Συνέλευση Ελληνες ή αλλοδαποί οι οποίοι με τη δραστηριότητά τους στην επιτέλεση των σκοπών της εταιρείας ή με σημαντικές χορηγίες και ενισχύσεις βοηθούν στην επίτευξη των επιδιώξεών της.

Γίνεται κανείς μέλος της εταιρείας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από έγγραφη αίτησή του που προσυπογράφεται από δύο μέλη τα οποία τον προτείνουν και αφού καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής του σε περίπτωση που η αίτησή του εγκριθεί.

Τα μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή. Το ποσό της εγγραφής και της συνδρομής καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους μπορούν να συμμετέχουν στις συνελεύσεις, να ψηφίσουν και να εκλέγονται στα όργανα της εταιρείας.

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος, επικοινωνήστε μαζί μας.

κορυφή σελίδας