Ελληνική Εταιρεία
Προληπτικής Ιατρικής

Ασκληπιού 55, 10680, Αθήνα

Τηλ/fax: 2103600034

Email: info@proliptiki.gr 
          proliptiki@gmail.com

 


Οδηγίες (Guidelines) και συμβουλές
Διαβήτης, Παχυσαρκία και καρδιαγγειακή νόσος
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Αρτηριακή υπέρταση
Πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου
Διάφορα
Πρόληψη νεοπλασματικών νοσημάτων
κορυφή σελίδας